Leveranseavtale

For levering av pensjonsavtaler til pensjonsportalen hos Norsk Pensjon må man inngå leveranseavtale. Ved å inngå slik avtale forplikter pensjonsleverandøren å gjøre tilgjengelig alle sine pensjonsavtaler for visning i pensjonsportalen. I tillegg får man mulighet for å inngå avtale om flere tilleggstjenester. For mer informasjon om våre tjenester finner man det her.

Leveranseavtale – dokumenter

Under har vi lagt ut leveranseavtalen med bilag. Dokumentene er gjort tilgjengelig som pdf:

Hele avtalen inkludert bilag er tilgjengelig her.

Inngå leveranseavtale med Norsk Pensjon

For å inngå leveranseavtale med Norsk Pensjon benytter man skjema som er tilgjengelig her. Skjemaet signeres med Bank-ID.

Bestill tilleggstjenester

For pensjonsinnretninger som allerede har inngått leveranseavtale med Norsk Pensjon kan skjema under benyttes for bestilling av tilleggstjenester. Skjema signeres med Bank-ID.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.