Svartjeneste for etterlatte og personer som ikke kan logge inn

Norsk Pensjon tilbyr to informasjonstjenester til henholdsvis personer som ikke kan logge inn i pensjonsportalen eller til etterlatte/ bostyrere. Tjenestene gir den som forespør en oversikt over pensjonsavtaler, uførepensjon og etterlattepensjon som pensjonsleverandørene gjør tilgjengelig for Norsk Pensjon for den personen forespørselen gjelder.

Informasjonstjenestene er gjort tilgjengelig via to henvendelsesskjemaer:

  • Svartjeneste for de som ikke kan logge inn i pensjonsportalen
  • Svartjeneste for etterlatte/bostyrer

Svartjeneste for de som ikke kan logge inn i pensjonsportalen

Personer som ikke kan logge inn i pensjonsportalen, kan sende en hevendelse til Norsk Pensjon for å kunne få en oversikt over hvor personen har sine pensjonsavtaler/livsforsikringer. Henvendelsen sendes inn via elektronisk skjema som finnes på norskpensjon.no.

Norsk Pensjon behandler forespørslene manuelt, der viktigste rutine er å sjekke at personen rettmessig har adgang til å motta oversikten. Denne oversikten inneholder en tabell over hvor personen har sine pensjonsavtaler, referansenummer på avtalen og dekningstype. Personen må deretter kontakte pensjonsleverandør som er oppgitt i oversikt for å kunne innhente mer informasjon.

Svartjeneste for etterlatte/bostyrer

Etterlatte/bostyrer kan sende en henvendelse til Norsk Pensjon for å få en oversikt over hvor avdøde har sine pensjonsavtaler/etterlatte dekninger. Henvendelsen sendes via elektronisk skjema som finnes på norskpensjon.no.

Norsk Pensjon behandler forespørslene manuelt, der viktigste rutine er å sjekke at personen rettmessig har adgang til å motta oversikt. Denne oversikten inneholder en tabell over hvor avdøde har sine pensjonsavtaler, referansenummer på avtalen og dekningstype. Mottaker av oversikten må deretter kontakte pensjonsleverandør oppgitt i oversikten for å kunne innhente mer informasjon.

Merkantile betingelser

For at en pensjonsleverandør skal kunne benytte tjenesten, må leverandøren først gjøre sine pensjonsavtaler og prognoser tilgjengelig for pensjonsportalen. I tillegg må man i leveranseavtalen angi at man skal ha tjenesten ved å krysse av for dette. Avtalen er tilgjengelig her. Hvis man allerede har leveranseavtale med Norsk Pensjon kan man benytte skjema for bestilling av tilleggstjenester.

Det er ingen ekstra kostnad for å benytte denne tjenesten. Oppdaterte priser finnes her.

Ytterligere informasjon om tjenesten

Ytterligere informasjon er gjort tilgjengelig i tjenestebeskrivelsen her

Teknisk dokumentasjon

For mer teknisk informasjon vises til integrasjonsguiden som er tilgjengelig her (krever innlogging)

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.