Utlevering av pensjonstallet

I tillegg til å gjøre pensjonsavtaler og prognoser tilgjengelig i pensjonsportalen på www.norskpensjon.no, kan pensjonsleverandører som har leveranseavtale med Norsk Pensjon få tilsvarende informasjon gjort tilgjengelig for egne nettløsninger. Tjenesten gjør pensjonsavtaler og prognose tilgjengelig for personer som logger seg inn hos den enkelte pensjonsleverandør, etter at nødvendig samtykke er innhentet. Informasjonen blir ikke tilgjengelig for pensjonsleverandøren selv.

Data som mottas skal slettes etter at brukeren logger ut eller sesjonen utløper.

Merkantile betingelser

For at en pensjonsleverandør skal kunne benytte tjenesten utlevering av pensjonstallet må leverandøren først gjøre sine pensjonsavtaler og prognoser tilgjengelig for pensjonsportalen. I tillegg må man i leveranseavtalen angi at man skal ha tjenesten ved å krysse av for dette. Avtalen er tilgjengelig her. Hvis man allerede har leveranseavtale med Norsk Pensjon kan man benytte skjema for bestilling av tilleggstjenester.

Det betales en fast pris pr oppslag med noen begrensinger innenfor faste intervaller. Oppdaterte priser finnes her, se prisbilaget.

Ytterligere informasjon om tjenesten

Ytterligere informasjon er gjort tilgjengelig i tjenestebeskrivelsen her

Teknisk dokumentasjon

For mer teknisk informasjon vies til integrasjonsguiden som er tilgjengelig her (krever innlogging)

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.