Maskinlesbar fil fra pensjonskalkulator

Det er mulig å sende maskinlesbar fil fra pensjonsportalen per e-post. Hvordan dette gjøres fra pensjonsportalen og hvordan man leser filen finner du her.

Hva må kunde gjøre for å sende maskinlesbar fil?

Maskinlesbar fil kan kun sendes fra selve pensjonskalkulatoren, da det er der alle prognosene vises. For å sende filen kan kunde gjøre følgende: 

  1. Logg inn i pensjonsportalen og trykk «Jeg samtykker» på datainnhenting
  2. Deretter trykk «Beregn min pensjon»  
  3. Skriv inn årslønn og trykk «Beregn min pensjon»  
  4. Trykk deretter på «Send som e-post» og velg «Rådgiver» i rullgardinen (se skjermbilde nedenfor). Fyll inn feltene og trykk send.
Mottaker av e-posten får en maskinlesbar fil i XML format i tillegg til PDF.

Hvordan skal den maskinlesbare filen tolkes?

Forutsatt at kunde sender fra pensjonskalkulatoren og ikke fra avtaleoversikten «Mine avtaler», vil det følge med en XML-fil i e-posten i tillegg til PDF’en. Merk: sendes det e-post fra avtaleoversikten «Mine avtaler», vil det kun være vedlagt en PDF-fil.

Respons – tilgengelige pensjonsinnretninger

Liste med pensjonsavtaler fra tilgjengelige pensjonsinnretninger. Med tilgjengelige pensjonsinnretninger menes de som har en aktiv integrasjon med Norsk Pensjon og ikke har nedetid (av ulike årsaker i det øyeblikket forespørselen blir sendt og respons forventet levert).

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.