Demo av pensjonsportalen

Det er laget en demoløsning av pensjonsportalen. Her har vi lagt ut noen demopersoner som har forskjellige avtaler og pensjonsprofiler. Dataene som vises er kun til informasjonsformål.