Integrasjon med SSB

Norsk Pensjon har en sikker rapporteringsløsning mot Statistisk Sentralbyrå (SSB), som har som formål å ivareta pensjonsleverandørenes rapporteringsplikt til SSB. Tjenesten benytter allerede etablert integrasjon for innhenting av data.

Bakgrunnen for integrasjonsløsningen
For å øke kunnskapsgrunnlaget om pensjonsformuen, utarbeider SSB offisiell statistikk om personers pensjonsformue etter sosioøkonomisk gruppe. Dette krever at pensjonskasser og forsikringsselskap gir informasjon om oppbygd pensjonsformue, da denne ikke utløses før pensjonering og derfor ikke framgår i andre inntekts- eller formuestall. For å få tilgang til nødvendig datagrunnlag for statistikken henter SSB opplysninger om opptjente pensjonsrettigheter på individnivå fra pensjonskasser og livselskaper, med hjemmel i statistikkloven § 2. Opplysningene må innhentes på individnivå med fødselsnummer for å kunne sammenstilles med andre relevante datakilder i SSB.

Merkantile betingelser

For at en pensjonsleverandør skal kunne benytte tjenesten, må pensjonsleverandøren først gjøre sine pensjonsavtaler og prognoser tilgjengelig for pensjonsportalen. I tillegg må man i leveranseavtalen angi at man skal ha tjenesten ved å krysse av for dette. Avtalen er tilgjengelig her. Hvis man allerede har leveranseavtale med Norsk Pensjon kan man benytte skjema for bestilling av tilleggstjenester.

Det er ingen ekstra kostand for å benytte denne tjenesten. Oppdaterte priser finnes her.

Ytterligere informasjon om tjenesten

Ytterligere informasjon er gjort tilgjengelig i tjenestebeskrivelsen her

Teknisk dokumentasjon

For mer teknisk informasjon vises til integrasjonsguiden som er tilgjengelig her (krever innlogging)

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.