Oppdatering av Bilag 1 Pensjonsportalen (Basistjenesten)

Norsk Pensjon har i samarbeid med pensjonsinnretningene som leverer offentlig tjenestepensjon, lagt til rette for visning av prognose og opptjeningshistorikk i pensjonsportalen hos Norsk Pensjon. I den forbindelse er det utarbeidet en ny versjon av Bilag 1 Pensjonsportalen (Basistjenesten)

I samarbeid med de pensjonsinnretningene som leverer offentlig tjenestepensjon har Norsk Pensjon lagt til rette for visning av offentlig tjenestepensjon i pensjonsportalen. Visning av offentlige tjenestepensjon forutsetter at hver enkelt leverandør leverer data om sine avtaler, samt prognose og opptjeningshistorikk til Norsk Pensjon. I revidert bilag er det redegjort for slik levering av data. I forbindelse med tilrettelegging for visning av offentlige pensjonsavtaler er det ikke gjort endringer for visning av rettigheter for privat tjenestepensjon.

Oppdatert bilag finner man her sammen med de øvrige bilagene til leveranseavtalen.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.