Oppdatering av leveranseavtalen, januar 2022

Etter at Norsk Pensjon har gjennomført en revisjon av innretningene som i dag benytter tjenesten «Utlevering av pensjonstallet», har styret i Norsk Pensjon vedtatt å oppdatere leveranseavtalens Bilag 1 Tjenestebeskrivelser «Utlevering av pensjonstallet»

Det er gjort følgende oppdateringer:

Leveranseavtalens kapittel 1.5 Vilkår for bruk av tjenesten

Følgende må imøtekommes i presentasjon av opplysninger fra tjenesten:

  • Opplysningene fra tjenesten skal være presentert korrekt og på en oversiktlig måte. Dette betyr at alle avtaler som innhentes skal angis eksplisitt og det skal klart komme frem hvilken leverandør som forvalter avtalen.

Bakgrunn for oppdateringen
Oppdateringen er gjort for at det skal være tydeligere i leveranseavtalen at det er et krav om at alle avtaler som innhentes via tjenesten «Utlevering av pensjonstallet» skal vises eksplisitt i pensjonsinnretningens oversikter/ kalkulatorer.

Leveranseavtalens kap. 1.6 Krav til samtykke for innhenting av pensjonsinformasjon

Kapittelet er oppdatert slik at det ikke lenger er et gitt krav til samtykketeksten, slik det var i tidligere avtale. I revidert avtale er det pensjonsinnretningens ansvar at samtykketeksten på en god måte gir brukeren tilstrekkelig informasjon om hva som hentes inn av informasjon, i forbindelse med at samtykke innhentes.

Bakgrunn for oppdateringen
Oppdateringen er gjort for å imøtekomme innretningenes behov for å ha tilpassede samtykketekster. Ved revisjonen ble det klart at ingen av innretningene benyttet samtykketeksten som står oppgitt i leveranseavtalen. Styret finner det derfor riktig at teksten i leveranseavtalen oppdateres slik at det er overenstemmelse mellom avtaleteksten og de faktiske forhold ute hos de enkelte innretningene.

For mer detaljer vises til endringsloggen som ligger på samarbeidsportalen.

Oppdatert leveranseavtale er tilgjengelig her

 
Eventuelle spørsmål om endringene som er foretatt kan rettes til prosjektleder hos Norsk Pensjon, Fred Olav Ødegaard, fred.olav.odegaard@norskpensjon.no

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.