Flytteportalen

Pensjonsleverandørene har behov for å utveksle filer ved ulike situasjoner, slik som ved flytting av pensjonsrettigheter og pensjonsordninger. Flytteportalen har blitt utviklet for å løse dette behovet.
Tjenesten gir mulighet for helautomatisering av sending og mottak av filer, både flyttefiler spesifikt og andre typer filer. Filer som overføres vil kunne adresseres rett mottaker direkte, og filoverføringsløsningen vil kunne varsle avsender/mottaker.

Automatisk overføring av filer mellom pensjonsleverandører
Pensjonsleverandøren kan på en automatisk og sikker måte sende filer til en annen pensjonsleverandør. Løsningen støtter sending av Excel-filer og andre typer filer via Web Services.

Manuell overføring av filer mellom pensjonsleverandører (nettside)
Pensjonsleverandøren vil på en manuell og sikker måte kunne sende filer til en annen pensjonsleverandør. Løsningen består av en nettside der representant for pensjonsleverandøren kan logge inn og sende/hente filer.

Forklaring til skissen ovenfor:

 1. Pensjonsleverandøren sender fil, enten automatisk eller manuelt:
      a) Pensjonsleverandøren sender manuelt ved å logge seg på en egen nettside hos Norsk Pensjon
      b) Pensjonsleverandøren sender fil automatisk via Web Service (WS)
 2. Pensjonsleverandøren henter fil, enten automatisk eller manuelt:
      a) Pensjonsleverandøren henter manuelt ved å logge seg på en egen nettside hos Norsk Pensjon
      b) Pensjonsleverandøren henter fil automatisk via Web Service (WS)
 3. Varsling/kvittering per e-post

Mottaker skal kunne hente fil på foretrukken måte, uavhengig av hvilken måte sender har sendt inn filen.

Kostnaden for drift og utvikling av flytteportalen dekkes av de som bruker tjenesten.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.