Avkastningsportalen

Avkastningsportalen har som formål å gi transparens på pensjonsprofiler, med sammenlignbare parametere. Portalen har sin bakgrunn i bransjeavtalen «Avtale om klassifisering, rapportering, beregning av avkastning og markedsføring av investeringsporteføljer som ikke er verdipapirfond.». I bransjeavtalen er følgende formål beskrevet:

1.1 Formål
Formålet med denne avtalen er for det første å definere de prinsipper som skal ligge til grunn for et skille mellom pensjonsinnretningenes ulike grupperinger av investeringsporteføljer som ikke er verdipapirfond (heretter: ”profiler”).
Videre er formålet med avtalen å fastsette de opplysninger som skal inngå i pensjonsinnretningenes informasjonsopplegg for de ulike profilene. Disse opplysningene skal den enkelte pensjonsinnretning månedlig, eller når det skjer eventuelle endringer, rapportere til det selskap som Finans Norge (FNO) har avtalt operatøransvar for databasen med (heretter: ”databaseoperatør”).
Målsettingen med informasjons- og klassifiseringsopplegget er å synliggjøre de hovedelementer som skaper ulikheter i risiko og avkastning profilene imellom. På den måten får omverdenen et bedre grunnlag for å velge profil for egne investeringer og sammenligne prestasjoner mellom ulike profiler.
Avtalen skal videre fastsette retningslinjer for markedsføringen av pensjonsinnretningenes profiler.

Brukergrensesnitt i avkastningsportalen
Portalen består av to ulike brukergrensesnitt på nett:

  • Avkastningsportalen privat
  • Avkatningsportalen bedrift

Nedenfor vises skjermbilder av brukergrensesnittene:

Hvordan laste opp data til portalen
For å laste opp data til portalen må aktøren følge bransjeavtalen. Hvis aktøren ikke har signert bransjeavtalen, kan aktøren kontakte Finans Norge for å avklare det formelle.

Opplastning av data til portalen kan gjøres på to måter:

  • Laste opp Excel-filer i et standardisert format via en sikker opplastningsside
  • Benytte API

Hvis dere ønsker å laste opp data til avkastningsportalen som ny aktør, kan dere ta kontakt med Norsk Pensjon for integrasjonsguide.

Hvordan hente data
Utover portalene på nett, tilbyr Norsk Pensjon et API for å hente ut avkastningsdata. Ta kontakt med Norsk Pensjon for integrasjonsguide.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.